Choď na obsah Choď na menu
 


Vojenské uniformy

23. 2. 2009

Uniformy cisárskeho a kráľovského vojska na prelome 19. - 20. storočia

Generalita

Obrázok

1. Generál v zimnej vychádzkovej výstroji.   2. Poľný podmaršál v (nemeckej) služobnej výstroji.   3. Poľný podmaršál v (nemeckej) prehliadkovej výstroji koňmo.   4. Generál jazdectva alebo poľný zbormajster v (nemeckej) gala výstroji.   5. Generál v (uhorskej) prehliadkovej výstroji koňmo.   6. Generál jazdectva v (uhorskej) gala výstroji.   7. Generálmajor v (uhorskej) služobnej výstroji.

Generálny štáb a pobočníci

Obrázok

1. Plukovník-poručík krídeľný pobočník cisára a kráľa.   2. Major krídeľní pobočník generála.   3. Kapitán generálneho štábu v pochodovej výstroji koňmo   4. Nadporučík pechoty pridelený generálnemu štábu v pochodovej výstroji.   5. Nadporučík delostrelectva pridelený generálnemu štábu vo slávnostnej výstroji. 6. Dôstojník generálneho štábu v zimnej vychádzkovej výstroji.   7. Plukovník generálneho štábu v prehliadkovej výstroji.   8. Nadporučík hulánov ako pobočník vo služobnej výstroji koňmo.

Cisársky a poľný poľovníci

Obrázok

1. Podpoľovník (desiatnik) v pochodovej výstroji.   2.Trubač práporu v prehliadkovej výstroji koňmo   3. Poľovník-zakopávač v zimnej pochodovej výstroji.   4. Poručík vo vychádzkovej výstroji.   5. Nadporučík v prehliadkovej výstroji.   6. Kapitán (hejtman) v pochodovej výstroji.   7. Plukovník v prehliadkovej výstroji koňmo.   8. Poľovník (pešiak) v prehľiadkovej výstroji.   9. Nadpoľovník (šikovateľ) v zimnej pochodovej výstroji.

Pechota (tzv. nemecká)

Obrázok

1. Zákopník (ženista) v zimnej pochodovej výstroji.   2. Nadporučík v prehliadkovej výstroji.   3. Kapitán v pochodovej výstroji koňmo.   4. Dôstojník v pochodovej výstroji.   5. Práporčík v prehliadkovej výstroji.   6. Vojak v prehliadkovej výstroji.   7. Major v prehliadkovej výstroji koňmo.   8. Poddôstojník v zimnej prehliadkovej výstroji.   9. Trubač v pochodovej výstroji.

Pechota (tzv. uhorská)

Obrázok

1. Kadet v pochodovej výstroji.   2. Kaprál v prehliadkovej výstroji. 3. Kapitán v pochodovej výstroji koňmo.   4. Zákopník v pochodovej výstroji.   5. Bubeník v zimnej prehliadkovej výstroji.   6. Práporčík v pehliadkovej výstroji.   7. Major v prehliadkovej výstroji koňmo.   8. Nadporučík v prehliadkovej výstroji.   9. Dôstojník v zimnej pochodovej výstroji.   10. Vojak v zimnej pochodovej výstroji.

Pechota (tzv. bosensko-hercegovinská)

Obrázok

1. Vojak v zimnej prehliadkovej výstroji.   2. Kapitán v pochodovej výstroji koňmo.   3. Poručík v pochodovej výstroji.   4. Zákopník v pochodovej výstroji.   5. Vojak v prehliadkovej výstroji.   6. Major v prehliadkovej výstroji koňmo.   7. Poručík v prehliadkovej výstroji.    8. Šikovateľ v prehliadkovej výstroji.

Poľné delostrelectvo

Obrázok

1. Vice-kaprál v prehliadkovej výstroji.   2. Kaprál v zimnej poľnej výstroji.   3. Major v zimnej poľnej výstroji koňmo.   4. Dôstojník v zimnej služobnej výstroji.   5. Poručík vo vychádzkovej výstroji.   6. Kapitán v pochodovej výstroji.   7. Kanonier v pochodovej výstroji koňmo.   8. Poddôstojík (šikovateľ) divízie štábu v prehliadkovej výstroji.   9. Kanonier v pochodovej výstroji.

Pevnostné delostrelectvo

Obrázok

1. Ohňostrojca vo slávnostnej výstroji.   2. Čatár v pochodovej výstroji.   3. Major v pochodovej výstroji koňmo.   4. Poručík v prehliadkovej výstroji.   5. Trubač práporu v prehliadkovej výstroji.   6. Nadporučík vo vychádzkovej výstroji.   7. Kanonier v pochodovej výstroji.   8. Kapitán v pochodovej výstroji koňmo.   9. Vice-kaprál v zimnej pochodovej výstroji.

Jazdectvo (dragúni)

Obrázok

1. Dôstojník v zimnej prehliadkovej výstroji.   2. Plukovník v prehliadkovej výstroji koňmo.   3. Trubač v zimnej prehliadkovej výstroji.   4. Dôstojník v zimnej vychádzkovej výstroji.   5. Dôstojník v pochodovej výstroji.   6. Dragún v pochodovej výstroji koňmo.   7. Dragún v pochodovej výstroji.   7. Poddôstojník v pochodovej výstroji.

Jazdectvo (husári)

Obrázok

1. Trubač v zimnej prehliadkovej výstroji.   2.  Husár v prehliadkovej výstroji koňmo.   3. Poddôstojník v prehliadkovej výstroji.   4. Dôstojník v zimnej vychádzkovej výstroji.   5. Dôstojník v pochodovej výstroji.   6. Dôstojník v zimnej prehliadkovej výstroji.   7. Štábny dôstojník vo slávnostnej výstroji koňmo.   8.  Husár v zimnej pochodovej výstroji. 9. Desiatnik (kaprál) vo služobnej výstroji.

Jazdectvo (huláni)

Obrázok

1. Hulán v pochodovej výstroji.   2. Hulán v pochodovej výstroji koňmo.   3. Poručík vo vychádzkovej výstroji.   4. Rotmajster v pochodovej výstroji.   5. Dôstojník v zimnej výstroji.   6. Major v prehliadkovej výstroji koňmo.   7. Poddôstojník v zimnej pochodovej výstroji.   8. Desiatnik (kaprál) v pochodovej výstroji.   9. Hulán v zimnej pochodovej výstroji.

Osobná stráž (dôstojníci)

Obrázok

Kráľovská uhorská osobná stráž: 1. Gardista vo dvornej služobnej výstroji.   2. Gardista vo dvornej služobnej výstroji koňmo.   3. Gardista v prehliadkovej výstroji.   4. Gardista v zimnej vychádzkovej výstroji.   Prvá arciérna osobná stráž: 5. Gardista v zimnej vychádzkovej výstroji.   6. Gardový viac-strážmajster vo dvornej služobnej výstroji koňmo.   7. Gardista v prehliadkovej výstroji.

Osobná stráž (mužstvo)

Obrázok

1. Gardový viac-druhý strážmajster telesnej stráže trabantskej vo dvornej služobnej uniforme.   2. Gardista telesnej stráže trabantskej vo slávnostnej výstroji.    3. Gardista telesnej stráže jazdeckého družstva vo služobnej výstroji koňmo.   4. Gardový prvý strážmajster telesnej stráže vo dvornej služobnej výstroji.   5. Gardista telesnej stráže jazdeckej družiny v zimnej vychádzkovej výstroji.   6. Nadporučík telesnej stráže jazdeckej družiny vo slávnostnej výstroji koňmo.   7. Gardista pešej družiny vo vychádzkovej výstroji.   8. Gardista pešej družiny vo slávnostnej výstroji.   9. Nadporučík osobnej stráže pešej družiny vo slávnostnej výstroji.

Obrázok

 

 

použitá lit.: www.franzferdinand.cz

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Vojenské uniformy 1

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.